LVT Sanedog

12.07.2010 13:52

Od 3. júla do 10. júla sme sa zúčastnili letného výcvikového tábora nášho KK Sanedog so zameraním na vodnú záchranu. Ako aj minulý rok, výcvik prebiehal na Nitrianskom Rudne, kde sme sa mali opäť výborne. Spoločnosť nám robili nielen naši kamaráti zo Sanedogu, ale aj naši noví priatelia. Výcvik prebiehal od skorého rána do neskorého večera. Tento rok sme vodný výcvik rozšírili o nácvik záchrany topiaceho sa z člnu ako i o ostatné prvky, ktoré obsahuje skúšobný poriadok PZV1. Všetkým to šlo výborne a tak budúci rok sa posnažíme spraviť skúšku PZV1. Viac dojmov budem postupne pridávať. Zatiaľ si môžete pozrieť fotky, ktoré spracovala naša kamarátka Danka. Fotky nájdete v albume LVT Rudno.